Φόρμα Εγγραφής Φεστιβάλ Εκπαίδευση 2016
Η συνεισφορά του Gaming στην Εκπαίδευση - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (11:00 - 12:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


NLP για παιδιά - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (12:15 – 13:15)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Ευφυΐα & Χαρισματικά Παιδιά (αναγνώριση και διαχείριση) - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (13:30 – 14:30)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Ο ρόλος της Δημιουργικής Απασχόλησης και της Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (14:45 – 15:45)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Διαχείριση και αντιμετώπιση άγχους/αγωνίας - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (16:00 – 17:45)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Πανελλήνιες: και τώρα τι κάνω? - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (11:00 – 12:00)
Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων


Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι καλύτερα με το παιδί - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (12:15 – 13:15)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Διαδικασία αιτήσεων για σπουδές στο εξωτερικό - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (13:30 – 15:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Εκπαίδευση και Soft Skills - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (12:15 – 13:15)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Αναδεικνύοντας τις δεξιότητες μέσω του παιχνιδιού - (ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (16:30 – 17:30)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Εκπαίδευση και Soft Skills - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (11:00 – 12:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Αναδεικνύοντας τις δεξιότητες μέσω του παιχνιδιού - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (12:15 – 13:15)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Διαδικασία αιτήσεων για σπουδές στο εξωτερικό - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (13:30 – 15:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Πανελλήνιες: και τώρα τι κάνω? - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ I - (15:15 – 16:15)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


"Παρουσιάζω και Παρουσιάζομαι" - (Κυριακή-11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι - (16:30-18:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Διαχείριση και αντιμετώπιση άγχους/αγωνίας - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (11:00 – 12:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Ευφυΐα & Χαρισματικά Παιδιά (αναγνώριση και διαχείριση) - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (12:15 – 13:15)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


NLP για παιδιά - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (13:30 – 14:30)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Η συνεισφορά του Gaming στην Εκπαίδευση - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (14:45 - 15:45)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Ο ρόλος της Δημιουργικής Απασχόλησης και της Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία - (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2016) -
ΑΙΘΟΥΣΑ II - (16:00 – 17:45)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.