Φόρμα Εγγραφής Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 2016

Συνέδριο-(ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/2016)-
ΑΙΘΟΥΣΑ I

Συνέδριο-(ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2016)-
ΑΙΘΟΥΣΑ I