Φόρμα Εγγραφής JobDay Παπάγου-Χολαργού 2016

Τεχνικές-αναζήτησης-εργασίας-(Σάββατο-22/10/2016)-
ΑΙΘΟΥΣΑ Μελίνα Μερκούρη-(12:00-13:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Οι ήπιες δεξιότητες στον εργασιακό χώρο-(Σάββατο-22/10/2016)-
ΑΙΘΟΥΣΑ Μελίνα Μερκούρη-(13:15-14:15)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Elevator pitch - Παρουσίαση του εαυτού μου σε 1’-(Σάββατο-22/10/2016)-
ΑΙΘΟΥΣΑ Μελίνα Μερκούρη-(14:30-15:30)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Coaching για λήψη αποφάσεων-(Σάββατο-22/10/2016)-
ΑΙΘΟΥΣΑ Μελίνα Μερκούρη-(15:45-16:45)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.


Πώς αξιολογείται το επαγγελματικό μου προφίλ; Συμβουλές και μικρά μυστικά-(Σάββατο-22/10/2016)-
ΑΙΘΟΥΣΑ -Μελίνα-Μερκούρη-(17:00-18:00)
Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις! Θα μπείτε σε λίστα αναμονής και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παρακολούθησης τη μέρα διεξαγωγής του workshop.